Algemene voorwaarden coaching 2023

Ik als coach:

Handel integer en zorgvuldig. De gesprekken die we voeren zijn vertrouwelijk.

Stimuleer en ondersteun je in je ontwikkelproces en reik je daarvoor passende strategieën aan.

Ga zorgvuldig om met je persoonsgegevens, in lijn met de AVG. Jouw persoonsgegevens (naam, adres) gebruik ik alleen voor op de factuur. Je emailadres gebruik ik alleen voor het toesturen van de factuur, het maken of verzetten van afspraken en het sturen van huiswerkopdrachten. Ik geef je persoonsgegevens in geen enkel geval door aan andere partijen.

In gevallen van ziekte en/of overmacht kan het voorkomen dat ik een gemaakte afspraak moet verzetten. Ik zal in dat geval zo spoedig als mogelijk een nieuw moment aanbieden. Ik draag mijn werk niet over aan iemand anders

Wanneer ik bemerk dat ik je niet (verder) kan helpen zal ik dat aangeven en je eventueel doorverwijzen.

Jij als coachee:

Bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen proces, ontwikkeling en welzijn.

Bent je ervan bewust dat een actieve houding doorslaggevend is voor het effect van coachingsessies.

Bespreekt zo snel als mogelijk met mij wanneer je ontevreden bent of een klacht hebt over mijn werk.

Geeft tijdig en zo vroeg als mogelijk door wanneer je een afspraak wilt verzetten of afzeggen. Dit kan per whatsapp, mail of telefoon. Wanneer een afspraak minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wordt een afspraak binnen 48 uur afgezegd, of wanneer je niet verschijnt, kunnen de normale kosten in rekening worden gebracht die gelden voor de sessie.

Betaalt de facturen binnen de betalingstermijn van 7 dagen.

 

Contact
06-15507062
Lidewij@lidewijvandenberg.nl
Bezoekadres:
Burg. Roelenweg 11, Zwolle

Ik ben aangesloten bij Coachfinder