I was living the fast life, instead of the good life

Prachtige TED Talk van Carl Honoré: In praise of slowness

Ruim 10 jaar geleden sprak journalist Carl Honoré al over het belang van ‘slowness’. Een onderwerp dat nu misschien nog wel actueler is dan ooit.

In dit filmpje hoor je zijn overtuigende pleidooi voor een leven waarin je op de belangrijke momenten de tijd neemt die nodig is. Op heel veel plekken in onze maatschappij draait het teveel om snelheid. Hij noemt de quick fix aanpak in de gezondheidszorg in plaats van een holistische aanpak, de grote druk op kinderen die mee moeten draaien in de rat race en hoe speed fun & sexy is, maar eigenlijk een afleiding is van wat er werkelijk toe doet. Dat er een taboe is op langzaam. Daar moet verandering in komen. Want er is genoeg tijd, morgen is er weer een dag. Doe nu wat nu belangrijk is. Het gaat niet om meer en sneller, maar om goed.

 

<iframe src="https://embed-ssl.ted.com/talks/carl_honore_praises_slowness.html" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>

Carl Honoré:

“When people slow down at the right moment, people do everything better: eat better, make love better, exercise better, work better, live better”

“I feel a lot more healthier, happier, more productive then ever. I live my live, instead of racing through it. But the most important: I feel that my relationships are deeper, richer and stronger”.